Tua Rua Collection

Tua Rua Collection

Phóng khoáng và phá cách - tinh thần chủ đạo của Bộ sưu tập "TUA RUA."

Những sản phẩm thuộc bộ sưu tập được thiết kế trên ý niệm “You don’t have to be perfect”, đề cao sự tự do trong sáng tạo cũng như phong cách sống phóng khoáng. Mong muốn của LQ Internatinoal là qua BST "TUA RUA" đưa đến thông điệp cũng như "phá bỏ" các khuôn mẫu cũng như “sức ép” về việc phải "hoàn hảo".

------

Freedom and innovation - the core spirit of the "TUA RUA” collection.

The products in this collection are designed with the concept of "You don't have to be perfect", promoting freedom in creativity and a carefree lifestyle. Urban Garden's aspiration through the "TUA RUA" collection is to convey a message of breaking stereotypes and releasing the "pressure" to be "perfect".

Xem thêm
Lọc theo: Lọc
VNĐ
VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

Nổi bật
  • Mới nhất
  • Bán chạy
  • Giá: Thấp đến cao
  • Giá: Cao đến thấp