;

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.
Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin được thu thập, lưu trữ cho quá trình liên lạc và cho những thông báo sau này liên quan đến ưu đãi, bao gồm một số thông tin cá nhân: tên, email, số điện thoại, tên công ty, yêu cầu về tiệc hoặc sản phẩm cần nhận tư vấn.


Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê.


Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc và lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng, trong thời gian vô hạn định; hoặc kết thúc khi khách hàng yêu cầu.


Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thông tin sẽ được sử dụng nội bội với mục đích liên lạc và lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng.


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin (bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình)

Vui lòng liên hệ service@urbangarden.vn hoặc showroom Urban Garden, số 71-75 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Marketing)


Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa (dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin)

Thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan, hoặc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình, vui lòng liên hệ service@urbangarden.vn hoặc showroom Urban Garden, số 71-75 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Marketing)


Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo)

Thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan, hoặc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình, vui lòng liên hệ service@urbangarden.vn hoặc showroom Urban Garden, số 71-75 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Marketing)

COOKIE

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

 

 

 

Your Cart

Continue shopping

Qty
There are currently no products

You can enter the discount CODE at the checkout page.

VAT(10%)

ABSORBED

Order total: 0₫